ORIENTERING

Orientering to program plenerowy, który angażuje uczestników na kilka godzin. Uczestnicy podzieleni zostaną na zespoły, które będą rywalizowały na różnych atrakcjach rozmieszczonych w okolicy obiektu. Zabawa polega na poruszaniu się „na piechotę” i posiłkowaniu się jedynie kompasem czy mapą.

Wskazówki dotyczące poszczególnych zadań uczestnicy imprezy dostają na początku gry w zalakowanych kopertach. Znajdą w nich mapy wraz z zaznaczonymi punktami. Dalszy wybór trasy i czas jej pokonania pozostanie już w ich rękach. Zadanie dla wszystkich zespołów będzie takie samo –  „Dotrzeć jak najszybciej do mety”.

Jeżeli organizator ma takie życzenie to prowadzimy punktację zarówno indywidualną jak i grupową na wszystkich atrakcjach. To świetna zabawa dla osób, które lubią sportową rywalizację i szybkie podejmowanie decyzji.